Služby

 • Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení
 • Servis opravy a údržba kotlov (plynových, elektrických, peletkových)
 • Čistenie vykurovacích systémov
 • Montáž a rekonštrukcie kotolní
 • MaR. Montáž merania a regulácie kotolní
 • Cenník služieb

Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení

Ide o pravidelnú odbornú prehliadku – revíziu, ktorá vyplýva z vyhlášky 508/2009 Z.z.

Ako prebieha revízia?
Skontroluje sa celé plynové zariadenie, t.j. plynovod a plynové zariadenie

 • kontrola tlaku plynu
 • kontrola tesnosti plynovodu
 • kontrola spojov (rozoberateľných, pevných)
 • kontrola uchytenia plynovodu
 • kontrola náterov, označení
 • kontrola pripojenia plyn. spotrebičov
 • kontrola plynových meracích hodín
 • kontrola odvodu spalín od spotrebičov (komín)
 • okamžité odstránenie zisteného úniku plynu
 • poradenstvo – plynárenstvo, vykurovanie, príprava TÚV
 • celkové vyhodnotenie a vypracovanie revíznej správy

Výmenník tepla je dôležitou súčasťou plynového kotla. Jeho hlavnou funkciou je prenos tepla z vykurovacieho prvku na sekundárny. Jeho pravidelná údržba je dôležitá pre bezpečné a efektívne vykurovanie. Zanedbaný výmenník nie je schopný plniť svoju funkciu, čo môže mať za následok drahú opravu alebo aj celkovú výmenu zariadenia.

Ročná servisná prehliadka kotla

Kotol treba mať pred vykurovacou sezónou vždy pripravený. Zanedbaná údržba sa skôr či neskôr prejaví a následky môžu byť fatálne. Riskujete tým viac ako len výpadok tepla a teplej vody. Vďaka nám si môžete byť istý, že váš kotol bude pripravený, nastavený podľa vašich potrieb a zabezpečí vám tak teplo domova počas zimných mesiacov.

Ročná prehliadka plynového kotla

 • kontrola celkového stavu kotla
 • kontrola prívodu plynu
 • kontrola odťahu spalín, manostatu ventilátora, spalinového termostatu
 • kontrola plynotesnosti plynového rozvodu v kotle
 • kontrola hydraulickej časti kotla, tlakového poistného ventilu, tlakovanie vykurovacieho systému
 • kontrola elektrickej časti kotla
 • kontrola a prípadné tlakovanie expanznej nádoby
 • vyčistenie hlavného horáka a elektród
 • kontrola zapálenia horákov, nastavenie tlakov plynu, kontrola výkonu
 • kontrola funkcie trojcestného ventilu
 • kontrola funkcie všetkých regulačných a zabezpečovacích prvkov
 • kontrola a vyčistenie filtrov vykurovacieho systému, kontrola funkcie odvzdušňovacieho ventilu
 • celková funkčná skúška kotla, zaslanie protokolu o prehliadke
 • kontrola a nastavenie spaľovania emisných hodnôt CO2

Ročná prehliadka elektro kotla

 • Kontrola vykurovacích špirál.
 • Kontrola elektroinštalácie a uzemnenia.
 • Kontrola odvzdušňovacieho ventilu.
 • Vyčistenie filtra UK.
 • Dofúkanie expanznej nádoby.

Uvedenie kotla do prevádzky

Aby kotol pracoval maximálne úsporne, spoľahlivo a bezpečne, je potrebné zodpovedné prvé uvedenie do prevádzky. Výrobca požaduje uvedenie kotla do prevádzky vyškoleným servisným technikom pre toto zariadenie. Tým sa zabezpečí správna a bezpečná prevádzka zariadenia. S nami máte istotu, že vám profesionálne spustíme kotly značiek: Viessmann, Vaillant, Protherm, Atack, Atag, Immergas, Baxi.
Uvedenie do prevádzky certifikovaným technikom je dôležité nie len s ohľadom na bezpečnú prevádzku zariadenia, ale aj kvôli platnosti záruky garantovanej výrobcom. Taktiež máte garantovaný záručný servis a opravy.

Oprava kotla

Vyhodil vám kotol chybu? Nekúri alebo nefunguje správne? 
Vykonáme obhliadku, diagnostikujeme chybu, zabezpečíme náhradné diely a navrhneme opravu aj s čo najskorším termínom realizácie.

 

Čistenie vykurovacích systémov

Vodný kameň a nečistoty v ústrednom kúrení sú kľúčovým faktorom k znižovaniu životnosti kotla, čo vedie k strate efektívnosti a vyššej spotreby energií.

Čistenie vykurovacích systémov je vhodné ako prevencia tvorby, ale aj odstránenie už usadeného vodného kameňa anečistôt a obnovenie účinnosti systému.

 

Pri kontakte vody s rôznymi typmi kovov v systéme ústredného kúrenia môže dochádzať ku korózii. Následne sa v ňom
usádza vodný kameň, kal a iné korózne zvyšky. Takto znečistená voda potom cirkuluje v potrubí, kde môže spôsobiť
upchatie a núti systém pracovať vo vyššom výkone. Postupom času môže dokonca spôsobiť poruchu celého systému
vrátane vykurovacieho zariadenia.

Montáž, rekonštrukcia a regulácia kotolní

Zaistíme návrh, dodanie zariadení, materiálu a kompletnú realizáciu kotolne vrátane montáže kúrenia. Poradíme Vám s výberom vhodného kotla pre Váš byt, dom či komerčné priestory.
Spracujeme kompletnú technickú dokumentáciu a zabezpečíme odbornú montáž Vami vybraného zariadenia. Správna regulácia kotolne vám pomôže spotrebovať čo najmenej energie s čo najvyšším účinkom.

Reguláciu vieme prispôsobiť potrebám zákazníka – od jednoduchého nastavenia teplôt, až po komplexné ovládanie a
monitorovanie priemyselných kotolní.

Cenník služieb

 • Ročná servisná prehliadka nekondenzačného kotla 89,00 €
 • Ročná servisná prehliadka kondenzačného kotla 99,00 €
 • Montáž plynového kotla od 500,00 €
 • Spustenie plynového kotla do prevádzky od 100,00 €
 • Servisný výjazd (diagnostika, zistenie závady, oprava – bez potreby náhradných dielov) 70 €
 • Servisný výjazd (diagnostika, zistenie závady, objednanie náhradných dielov, obstaranie a dodanie) 70 € 
 • Hodinová sadzba 60 € 
 • Expresný výjazd (počas víkendov/sviatkov alebo v pracovné dni, mimo základný pracovný čas) 70 €
 • Čistenie vykurovacích systémov od 250 

Makra SK, s.r.o.

Dlhá 95,  010 01       
Žilina

IČO: 47096551
DIČ: 2023734284

Konateľ Marián Králik
+421 911 214 372

Servisný technik Martin Terchovan
+421 910 915 191

Sekretariát 
+421 911 781 212

Mailové adresy:

Pracovná doba:

Pondelok – Piatok: 8:00 – 17:00
Sobota: 8.00 – 12.00

Napíšte nám